Yeik, american stafforshire terrier amb displàsia de colze

Per Montserrat Roca, fisioterapeuta animal

Anamnesi

El Yeik tenia una coixera de l’extremitat anterior dreta quan encara no tenia un any i mig.
Se li va fer un Tac als dos colzes i l’espatlla dreta.

Diagnòstic de la patologia

Displàsia de colzes bilateral, més severa radiològicament en el costat esquerra.

Valoració funcional

La coixera és amb recolzament permanent amb “cabeceo” associat, més evident amb fred, i en tots els ritmes.
El colze esquerre presenta una disminució de l’amplitut de moviment a la flexió, i l’espatlla dreta té una disminució d’amplitut de moviment a la hiperextensió.

Objectius de la rehabilitació

Disminuir el dolor.
Augmentar el to, massa i força muscular.
Relaxar musculatura.
Mantenir l’amplitud de moviment.
Evitar compensacions.
Control de pes.

Pla de rehabilitació

Hidroteràpia.
Aplicació del Tens per treure dolor (estimulació sensitiva, analgèsia, mitjançant producció d’endorfines).
Exercicis de mobilització de les articulacions.
Massatges tonificants per tot el cos d’amassament, percussió i stroking.
Massatge relaxant.
Massatge descontracturant.
CNP. Extensió i flexió forçada.
Estiraments, estàtics i balístics.
Exercicis de propriocepció: càrregues alternes sencilles i creuades, balanceig sobre terra i altres superfícies, pilota terapèutica, plat de Bohler, etc.

Avaluació, resultats i conclusions

Hem aconseguit evitar el sobrepès perquè l’osteoartritis present evolucioni el més a poc a poc possible, així com mantenir un bon to muscular.