Canito, pastor alemany amb artrosi bilateral d’espatlles i espondilosi a les vertebres L7-S1

Per Montserrat Roca, fisioterapeuta animal

Anamnesi

El Canito va ser diagnosticat d’artrosi bilateral a les espatlles i d’espondilosi entre les vèrtebres L7 i S1.
El vàrem començar a tractar quan tenia quasi 12 anys.

Diagnòstic de la patologia

Artrosi bilateral a les espatlles i d’espondilosi entre les vèrtebres L7 i S1.

Valoració funcional

Debilitat a les extremitats posteriors. Atrofia muscular. Centre de gravetat desplaçat cranealment. S’aixeca amb dificultat.

Objectius de la rehabilitació

Disminuir el dolor.
Augmentar el to, massa i força muscular del terç posterior.
Relaxar musculatura, sobretot del terç anterior.
Mantenir l’amplitud de moviment.
Evitar compensacions a nivell del coll, columna i extremitats.

Pla de rehabilitació

Aplicació del Tens per treure dolor (estimulació sensitiva, analgèsia, mitjançant producció d’endorfines).
Aplicació de l’EMS per estimular la musculatura.
Exercicis de mobilització de les articulacions.
Massatges tonificants per tot el cos d’amassament, percussió, drenatge i stroking.
Massatge relaxant.
Massatge descontracturant.
CNP. Extensió i flexió forçada.
Estiramients de pectorals, coll i tríceps. Li faig estiraments estàtics i balístics.
Exercicis de propriocepció: càrregues alternes sencilles i creuades, balanceig sobre terra i altres superfícies, pilota terapèutica, plat de Bohler, etc.
Hidroteràpia. Té efectes terapèutics: enfortiment de la musculatura, augment de la resistència muscular, increment de la resistència cardiovascular, millora l’arc articular, major agilitat, reducció del dolor, sensació de benestar, etc.

Avaluació, resultats i conclusions

Vàrem aconseguir una bona qualitat de vida durant els mesos que el vàrem estar tractant. Sobretot la hidroteràpia li va anar molt bé.